www.kofte.dk logoGrotta de Fantasmi

The Cave of the Ghosts

Spøgelsesgrotten

Grotta de Fantasmi

12-07-07 Grotta de Fantasmi, Punta del Giglio, Sardinia, Italy
Taken by Claus Gregersen

Olympus C-5060 WZ with Sea & Sea YS-60 DX strobe


All photos & web-design © kofte.dk